Wyłącznik mechaniczny - opis i zastosowania.

Wyłącznik mechaniczny odłącza elektryczne sterowanie elektrozaczepem, umożliwiając pozostawienie drzwi otwartych niezależnie od impulsów elektrycznych, do czasu ponownego przełączenia wyłącznika. Elektrozaczep z mechanicznym wyłącznikiem często określany jest jako elektrozaczep z funkcją „dzień-noc”.

Wyłącznik mechaniczny nie może być stosowany w elektrozaczepach przeciwpożarowych.

Przykłady zastosowania wyłącznika mechanicznego: 

  • W biurze – gdy na określony czas chcemy umożliwić swobodne przejście dla użytkowników biura nie wymagając od nich korzystania z czytników kart/kodów. Elektrozaczep taki nie wymaga zasilania by pozostać odblokowanym. Należy przy tym pamiętać, że wówczas system kontroli dostępu nie odnotowuje żadnych przejść.
  • W miejscu użyteczności publicznej – funkcja przydatna w szczególności w sytuacjach, gdy w konkretnych godzinach jest dużo użytkowników, którzy nie dysponują kartami/kodami umożliwiającymi przejście lub od których nie wymaga się używania kart dostępu. Funkcja ta jest zazwyczaj wykorzystywana w godzinach przyjęć interesantów.
  • W domu/bloku mieszkalnym – gdy mieszkaniec chce skorzystać z drzwi/furtki kilka razy z rzędu (zakupy, przeprowadzka, remont itp.) w krótkich odstępach czasu, bez konieczności wpisywania kodu lub używania klucza przy każdym przejściu.
Kontakt
ul. Dębowa 4
05-810 Michałowice
+ 48 22 723 90 17